Gæðakerfi

Innra mat

Innra mat 

Það er sérstakt metnaðarmál í Ásgarði að stjórnun, nám og kennsla og innra mat taki mið af skýrum gæðaviðmiðum. Gæðaviðmið skólans hafa verið sett fram í þessum þremur flokkum og byggja á gæðaviðmiðum MMS um gæða skólastarf. Ennfremur stefnir Ásgarður á að fá alþjóðlega vottun og úttekt á innleiðingu IMYC námskrárinnar. Sú úttekt fer venjulega fram þremur til fjórum árum eftir að innleiðing námskrárinnar hefst. 

Innra mat er samofið öllu skólastarfi og stöðugt til umfjöllunar í öllu skólastarfi skólans. Kennarar, nemendur og foreldrar eru meðvitaðir um með hvaða hætti skólastarfið miðar stöðugt að því að uppfylla eigin gæðaviðmið. 

Í júní ár hvert skilar Ásgarður sjálfsmatsskýrslu til Mennta og menningamálanefndar Reykhólahrepps með tímasettri umbótaáætlun. 

Mat á starfsáætlun 2021-2022

Innra mats skýrsla 2021-2022